Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek, zeker wanneer dit wordt uitgevoerd op recente en representatieve data, draagt bij aan betere zorg. De Dutch ICU Data Warehouse maakt het mogelijk om efficiënt onderzoek te doen doordat veel van het werk eenmalig en voor meervoudige toepassing wordt gedaan. Denk daarbij aan het verzamelen en extraheren van data, het samenvoegen van data uit verschillende ziekenhuizen en systemen en het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de data.

(Kosten)efficiënt onderzoeksvragen beantwoorden; door veel werk eenmalig te doen voor meervoudige toepassing en de mogelijkheid tot automatiseren van (deel)stappen

Kort cyclisch wetenschappelijk onderzoek door snel resultaat

Hoog volume data (en dus mogelijkheden voor bv. machine learning)

Onderzoek op basis van recente, Nederlandse (en dus representatieve) data

Data (onder voorwaarden) beschikbaar voor deelnemende ziekenhuizen

Wie mogen onderzoek doen op de data?

In principe mogen onderzoekers verbonden aan de deelnemende ziekenhuizen onderzoek doen, na goedkeuring van de Wetenschapsraad en het Bestuur van ICUdata.


Hoe verloopt de toetsing en toekenning?

Onderzoeksvragen worden beoordeeld door de Wetenschapsraad (zie ook Organisatie). Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Onderzoeksprojecten

CHINOOK

Onderzoeken of een Nederlands predictiemodel ontwikkeld kan worden dat beter inzicht geeft in ziekenhuisprestaties.

Meer...

Extubatie

Onderzoeken of we kunnen voorspellen wat het beste moment is om beademing te stoppen.

Meer...