Nieuws

Leo Bras nieuwe voorzitter stichting ICUdata

09-04-2024

Per 1 april 2024 volgt Leo Bras, op voordracht van de NVIC, Christiaan Boerma op als voorzitter van stichting ICUdata.

Boerma treedt terug omdat hij door veranderingen in functie in de dagelijkse praktijk verder van de werkvloer op de IC is komen te staan: “Ik heb met veel plezier een start gemaakt met het bestuur ICUdata, en ben overtuigd van de kracht van dit unieke project. Het is een voorrecht om te mogen werken aan een schat van kennis van en voor IC-patiënten, -verpleegkundigen en -dokters.”

Kersverse voorzitter van ICUdata Leo Bras, in het dagelijks leven anesthesioloog-intensivist en Chief Medical Data Officer bij het St. Antonius Ziekenhuis: “Als intensivist zie ik een grote toekomst voor het op basis van geavanceerde data-analyse verder verbeteren van onze patiëntenzorg. ICUdata, gedragen door zorgprofessionals, is daarvoor een uitstekend en uitdagend programma.”

Catharina voortrekker HiX-ziekenhuizen ICUdata

22-03-2024

Onder de vlag van ICUdata, willen Nederlandse Intensive Cares samen de kwaliteit van zorg verbeteren door data van verschillende patiënten en ziekenhuizen samen te brengen en hier structureel van te leren. Deze data komt voor verschillende ziekenhuizen uit verschillende systemen. Epic, Metavision en HiX zijn de leidende systemen in Nederland. Voor die laatste neemt het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven nu het voortouw.

Als een van de inmiddels negen deelnemende ziekenhuizen, en het eerste HiX-ziekenhuis dat data zal aanleveren aan ICUdata, heeft het Catharina een query ontwikkeld. Daarmee wordt IC-data uit HiX gehaald voor aanlevering aan het Dutch ICU Data Warehouse. De query wordt op dit moment getest en geoptimaliseerd.
De afdeling Healthcare Intelligence van het Catharina Ziekenhuis zal deze query vervolgens ook beschikbaar stellen aan andere HiX-ziekenhuizen die aansluiten bij ICUdata en hen ondersteunen bij de implementatie hiervan.

Ashley De Bie, Internist-intensivist, en Jasper Sens, afdelingsmanager Healthcare Intelligence bij het Catharina Ziekenhuis: “Dit laat mooi zien dat ICUdata een initiatief is van en voor IC’s in Nederland, waarin dokters en data-analisten van verschillende ziekenhuizen nauw moeten samenwerken. Alleen door samen te werken en elkaar te helpen kunnen we de zorg verbeteren door met de data van de dagelijkse praktijk van elkaar te leren.”

Terugkijken: webinar ICUdata 

06-03-2024

Afgelopen maandag organiseerde ICUdata dilemma’s rond het gebruik van data, geavanceerde technieken als machine learning en toepassing van opgedane kennis in de praktijk.

Heb je het gemist? Geen nood, de opname is hier terug te kijken.

Save the date: webinar ICUdata 4 maart 2024

19-12-2024

Op maandag 4 maart 2024, van 16.00 tot 17.00u, organiseert ICUdata een online webinar vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

De tafelgasten gaan in gesprek over keuzes en dilemma’s rond het gebruik van data, geavanceerde technieken als machine learning en toepassing van opgedane kennis in de praktijk. We benaderen de onderwerpen vanuit verschillende perspectieven: dat van de IC-patiënt, de IC-verpleegkundige, de IC-arts en de ethicus.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

ICUdata op ESICM-congres in Milaan

07-11-2023

Ook buiten Nederland wordt met interesse gekeken naar wat we doen binnen ICUdata. Twee weken geleden was een delegatie van ICUdata op het jaarlijkse congres van de European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) in Milaan om daar meer te vertellen over het initiatief aan vakgenoten. Leuke reacties van een geïnteresseerd publiek. 

Intensive Care en data: een perfecte combinatie

30-10-2023

Deze maand in het themanummer Intensive Care van Medisch Contact gaan Christiaan Boerma, Dave Dongelmans en Paul Elbers in op het gebruik van data door en voor Nederlandse IC's. Dit aan de hand van NICE en ICUdata.


Lees het artikel hier:

https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/intensive-care-en-data-een-perfecte-combinatie 

En toen was er nog meer data...

18-08-2023

Het was al gelukt om de Metavision-data van het Amsterdam UMC te ontsluiten, intussen is dat ook gelukt met de Epic-data. Het Dutch ICU Data Warehouse groeit. Op naar de eerste toepassingsprojecten! 

OHDSI Europe 2023

04-07-2023

ICUdata maakt gebruik van het OMOP Common Data Model, een internationale open source standaard voor het structureren van data voor onderzoek.

Gisteren vond in Rotterdam het OHDSI Europe 2023 symposium plaats. Voorafgaand kwam de Nederlandse OHDSI-tak voor het eerst fysiek bij elkaar, met onder meer een presentatie van onze eigen Martijn Otten over het toepassen van OMOP-CDM binnen ICUdata en de bijbehorende uitdagingen.

Mooi en inspirerende om te zien dat er meer mensen zijn die zorg willen verbeteren met behulp van data! 

En toen was er data...

13-06-2023

De eerste data-aanlevering naar het 'Dutch ICU Data Warehouse' is succesvol uitgevoerd! Het betreft IC-data van het Amsterdam UMC.


Een heugelijke mijlpaal na een lange voorbereiding waarin we niets aan het toeval hebben overgelaten. Intussen wordt er druk gewerkt, enerzijds aan het verwerken dan de aangeleverde data, anderzijds aan de data-aanleveringen vanuit andere ziekenhuizen (OLVG, Medisch Centrum Leeuwarden, Erasmus MC, Catharina Hospital Eindhoven, Radboudumc, Franciscus Gasthuis & Vlietland, UMC Utrecht, ...).

UMC Utrecht verbonden aan ICUdata

14-04-2023

Het UMC Utrecht is als achtste ziekenhuis, en als vierde academisch ziekenhuis, aangesloten bij ICUdata.


"Als voorzitter van de NVIC Commissie Wetenschap & Innovatie streef ik ernaar onderzoekssamenwerking tussen IC afdelingen in Nederland te bevorderen. ICUdata kan daar een belangrijke aanjager voor zijn." aldus Olaf Cremer, Intensivist bij het UMCU en Hoogleraar klinische epidemiologie van sepsis. "Een centraal datawarehouse vormt bovendien een belangrijke (tussen)stap om zorggegevens van IC patiënten op termijn ook in real-time samen te kunnen gaan brengen, zodat we een landelijk platform creëren voor trials en zorgevaluaties. Dan kunnen we echt spreken van een learning healthcare system!"

Terugkijken: Webinar ICUdata

06-04-2023

Op 3 april organiseerde ICUdata een webinar. Voor wie het gemist heeft, terugkijken kan hier.

Webinar ICUdata op 3 april 2023

10-03-2023

Op 3 april, van 16.00 tot 17.15u, organiseert ICUdata een online webinar. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Catharina Ziekenhuis sluit zich aan

02-02-2023

Het nieuwe jaar begint goed: ook het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is vanaf nu officieel deelnemer aan het initiatief.

Franciscus Gasthuis & Vlietland doet mee 

10-01-2023

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en omstreken neemt vanaf heden deel aan ICUdata en de realisatie van een Dutch ICU Data Warehouse.

Evert-Jan Wils, internist-intensivist: "Franciscus Gasthuis en Vlietland gaat participeren in ICUdata. In het ICUdata project vinden wij kernwaardes terug zoals innovatie, onderzoek, hergebruik van data en samenwerking, die wij als STZ ziekenhuis ten volle ondersteunen. Onze verwachting is dat ICUdata en soortgelijke initiatieven de toekomst en kwaliteit van IC zorg kunnen en zullen verbeteren."

Radboud umc tekent overeenkomst

14-11-2022

En dat is vijf! Ook het Radboud umc neemt vanaf heden formeel deel aan ICUdata en draagt bij aan de realisatie van een Dutch ICU Data Warehouse. 

Erasmus MC deelnemer ICUdata

17-10-2022

Het Erasmus MC is vanaf nu officieel een van de deelnemende ziekenhuizen van ICUdata.
Na het Amsterdam UMC, het Olvg en het Medisch Centrum Leeuwarden is het Erasmus MC het vierde deelnemende ziekenhuis. 

Medisch Centrum Leeuwarden neemt deel aan ICUdata

09-08-2022

Vandaag tekende het Medisch Centrum Leeuwarden de deelnemersovereenkomst met stichting ICUdata. Daarmee is het Friese ziekenhuis het derde ziekenhuis dat data gaat delen om de intensieve zorg te verbeteren.

Olvg nieuwe deelnemer aan ICUdata

20-07-2022

Naast het Amsterdam UMC maakt ook het Olvg vanaf vandaag officieel deel uit van het Dutch ICU Data Warehouse initiatief. Namens de Raad van Bestuur bekrachtigden Maurice van den Bosch en Cees Buren de samenwerking met een handtekening onder de deelnemersovereenkomst.

Amsterdam UMC verbindt zich aan ICUdata

20-07-2022

De deelnemersovereenkomst is getekend. Daarmee is het Amsterdam UMC officieel de eerste deelnemer aan ICUdata. Data van de Intensive Cares van het Amsterdam UMC kan vanaf nu, uiteraard onder strikte voorwaarden, gebruikt worden om de IC-zorg in Nederland te verbeteren. Een belangrijke mijlpaal!

Stichting ICUdata opgericht

23-02-2022

Vandaag is formeel Stichting ICUdata opgericht. De stichting heeft ten doel te bevorderen dat digitale data die tijdens het verlenen van IC-zorg over patiënten wordt verzameld op de IC-afdeling van verschillende ziekenhuizen in Nederland, wordt samengebracht en wordt benut om, middels onder andere geavanceerde statistische en machine learning technieken, inzichten te verkrijgen met aantoonbare meerwaarde zowel voor de individuele patiënt als voor vraagstukken op het gebied van capaciteitsmanagement en kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

NICE en ICUdata

08-02-2021

NICE en het initiatief ICUdata.nl zijn bezig te onderzoeken hoe zij, in de nabije toekomst, gebruik makend van elkaars expertise, kunnen samenwerken. De huidige gedachten zijn het opzetten van een stichting die de data van ICUdata beheert. In het bestuur van die stichting zullen NICE alsook de NVIC vertegenwoordigd zijn. De intentie is om door gezamenlijk projecten op te zetten te zorgen dat NICE en ICUdata.nl elkaar versterken...  Lees meer > 

Op1 - Wereldprimeur: Nederlandse IC's gaan op grote schaal data delen

02-12-2020

Paul Elbers en Diederik Gommers geven in Op1 een toelichting op ICUdata.

Terugkijken (21:04-27:56) >

Nederlandse IC's gaan data delen met steun van zorgverzekeraars

02-12-2020

Nederlandse intensive cares gaan op grote schaal samenwerken en gegevens delen om de behandeling van ernstig zieke patiënten te verbeteren. Die data komen vooral uit IC-apparatuur zoals bewakingsmonitoren en beademingsmachines. De combinatie van behandelgegevens en kunstmatige intelligentie kan duidelijk maken welke behandeling het beste werkt bij welke patiënt. De samenwerking heet ICUdata en is uniek in de wereld...  Lees meer >