Organisatie

Bestuur stichting ICUdata

Geeft leiding aan het initiatief, neemt besluiten, organiseert samenwerking, zorgt voor communicatie binnen en buiten het initiatief, legt verantwoording af over voortgang en financiering en prioriteert werkzaamheden. 

Leo Bras (St. Antonius Ziekenhuis), voorzitter

Dave Dongelmans (NICE,  Amsterdam UMC)

Bas van Bussel (NVIC, UMC Maastricht)

Paul Elbers, (NVIC, Amsterdam UMC), penningmeester

Marleen Flim (V&VN IC, Gelre Ziekenhuis)

Margo van Mol (FCIC, Erasmus MC)

Jonas Rubrech, programmamanager

Heidi Stamitz, project-ondersteuning

Projectteam Dutch ICU Datawarehouse

Voert de kerntaken van het project uit. Realiseert de technische infrastructuur, de data-infrastructuur, beheert het datamodel, realiseert noodzakelijke randvoorwaarden en voert toepassingsprojecten uit.

Ameet Jagesar, Arts-onderzoeker Intensive Care

Dagmar Ouweneel, Klinisch dataspecialist Intensive Care

Martijn Otten, Arts-onderzoeker Intensive Care

Tariq Dam, Arts-onderzoeker Intensive Care

Geert Klop, Senior Machine Learning Engineer (Pacmed)

Leon Derks, Technical Product Manager (Pacmed)

Laurens Biesheuvel, Arts-onderzoeker Intensive Care

Ivan Kiseliou, Data engineer (Pacmed)

Deelnemersraad

Vertegenwoordigt deelnemende ziekenhuizen en voorziet het bestuur van (on)gevraagd advies met betrekking tot de strategische koers en de uitvoering. 

Aanspreekpunt bestuur: Christiaan Boerma, Dave Dongelmans

Jasper van Bommel (Erasmus MC)

Peter Koetsier (Medisch Centrum Leeuwarden)

Tim Frenzel (RadboudUMC)

Patrick Thoral (Amsterdam UMC, VUmc)

Evert-Jan Wils (Franciscus Gasthuis & Vlietland)

Ashley de Bie Dekker (Catharina Ziekenhuis)

Marc Platenkamp (UMC Utrecht)

Merijn Reuland

(Amsterdam UMC, AMC)

Jessica Workum

(ETZ)

Wetenschapsraad

Beoordeelt aanvragen voor gebruik data en adviseert het bestuur hierover. 

Aanspreekpunt bestuur: Margo van Mol, Dave Dongelmans

Paul Elbers, voorzitter

(n.t.b.)

(n.t.b.)

Technische adviescommissie

Beoordeelt (ontwerpen voor) de technische architectuur en infrastructuur en geeft het bestuur hierover (on)gevraagd advies. 

Aanspreekpunt bestuur: Paul Elbers, Bas van Bussel

Patrick Thoral, Internist-Intensivist (Amsterdam UMC, VUmc)

Frank van Rosmalen, Klinisch Technoloog IC (Maastricht UMC+)

Privacy commissie

Toetst het geheel op aspecten van privacy en gegevensbescherming en geeft het bestuur hierover (on)gevraagd advies.

Aanspreekpunt bestuur: Paul Elbers

Marcel van Haagen, Functionaris Gegevens-bescherming

Adviesraad

Voorziet het bestuur van (on)gevraagd advies met betrekking tot de strategische koers.

Aanspreekpunt bestuur: Dave Dongelmans

(n.t.b.)

(n.t.b.)

(n.t.b.)