Achtergrond

We weten, onder meer door door initiatieven als NICE, al heel lang dat het delen van data kan bijdragen aan betere zorg. Tijdens de covid-pandemie hebben we wederom ervaren hoe waardevol het is om data tussen IC-afdelingen te delen en vergelijken. Ook hebben we ontdekt welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Het realiseren van een ‘Dutch ICU Data Warehouse’ is een ambitieuze volgende stap. Wanneer we in staat zijn al die data van verschillende patiënten en ziekenhuizen samen te brengen en hier structureel van te leren, kunnen we levens redden van toekomstige ernstig zieke patiënten.


Waarom?

Met de realisatie van een Dutch ICU Data Warehouse kunnen we:

  Snel grote hoeveelheden actuele data verzamelen en analyseren. Dit leidt tot meer inzicht en daardoor betere, meer adequate behandeling van ernstig zieke patiënten;

  Efficiënt onderzoeksvragen beantwoorden door veel werk eenmalig te doen voor meervoudige toepassing en de mogelijkheid tot automatiseren van (deel)stappen;

  Voorspellingen doen van het ziekteverloop voor betere doorstroom en efficiëntere inzet van schaarse en kostbare IC-capaciteit. Het hoge volume data maakt het mogelijk hiervoor geavanceerde technieken als machine learning in te zetten.

  Inzichten verkrijgen uit recente, Nederlandse (en dus representatieve) data. Deze data is (uiteraard onder voorwaarden) beschikbaar voor de deelnemende ziekenhuizen.

Waarom nu?

Op basis van succesvolle samenwerking bij het verzamelen en analyseren van data over COVID-19 patiënten in 2020 in COVID Predict, is er momentum ontstaan onder de Nederlandse ziekenhuizen, ondersteund door NVIC, om structureel data met elkaar te delen. Een unieke kans voor Nederland om internationaal een koploperspositie in te nemen op het gebied van data gedreven zorg.


Betere kwaliteit van zorg voor IC-patiënten door slim gebruik van reeds beschikbare data

De data is er al. Nu is het zaak om eruit te halen wat erin zit. Een soort digitaal schat zoeken, op zoek naar sleutels tot betere intensieve zorg. We zullen, zoals op iedere ontdekkingsreis, geconfronteerd worden met tegenwind en ander ongemak. Uitdagingen die vragen om samenwerking. En dus hanteren we het aloude gezegde: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.  Doe je mee?