Toepassingsproject CHINOOK

Computational Health Indicator aNd Outcome Overview Knowledge tool (CHINOOK)

A severity-of-disease classification system for Dutch ICUs


Modellen om de kans op mortaliteit te voorspellen worden gebruikt om verschillende ziekenhuispopulaties met elkaar te vergelijken. Zo wordt bijvoorbeeld het APACHE IV model gebruikt om in te schatten hoe ziek een ziekenhuispopulatie is en dit zo als correctiefactor toe te passen om de prestaties van ziekenhuizen onderling te vergelijken. Stichting NICE registreert hiervoor data van deelnemende IC-afdelingen, om zo de kwaliteit van IC zorg te monitoren en optimaliseren.

Het nadeel van veel predictiemodellen is dat ze ontwikkeld zijn in andere landen (veelal de Verenigde Staten), wat maakt dat ze minder goed werken voor Nederlandse IC-patiënten. Een bestaand model ‘recalibreren’ kan hierbij helpen, maar is niet ideaal. Met de gegevens van ICUdata, Stichting NICE en moderne machine learning technieken, willen wij onderzoeken of een Nederlands predictiemodel ontwikkeld kan worden dat beter inzicht geeft in ziekenhuisprestaties.