(Beoogde) resultaten

Algemene doelstelling

Een gedeelde landelijke infrastructuur realiseren waarmee IC-data kan worden samengebracht om onderzoeksvragen te beantwoorden op het gebied van onder meer kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Jaardoelstellingen 2023

In 2023 realiseren we de basis van de technische infrastructuur. Tevens doen we de eerste data-aanleveringen, verwerken de data en voeren hierop de eerste drie toepassingsprojecten uit.

In de loop van het jaar, wanneer de contouren van de infrastructuur duidelijk zichtbaar worden, is het zaak om ons te richten op de toekomst. De vraag die hierbij centraal staat is op welke gebieden we in de volgende jaren willen opschalen. Er van uit gaande dat we niet alles tegelijk kunnen, zullen we focus moeten aanbrengen. Kiezen we bijvoorbeeld voor focus op meer automatiseren van processtappen in de dataverwerking, voor het aansluiten van meer ziekenhuizen, voor het verhogen van de frequentie van data-aanleveringen, voor meer toepassingsprojecten, voor uitbreiding van het aantal databronnen, etc? Deze keuzes bepalen grotendeels de agenda voor de volgende jaren.